Realkompetanse

Realkompetanse AS er et nystartet selskap som utvikler en metode og en web-løsning som gjør det mulig å beskrive, standardisere, verifisere og oversette kompetansebeskrivelser på tvers av bransjer, basert på realkompetanse. Løsningen kan bl. a. benyttes ved rekruttering, kompetansestyring, HR helsesjekk, due dilligence, karriereplanlegging og nedbemanning.

 

Dette vil gi følgende fordeler:

  • Objektive vurderingskriterier

  • Lavere bemanningskost

  • Bemanning som er bedre tilpasset organisasjonens behov

  • Mer velfungerende internt stillingsmarked

 

Utviklingen av web-løsningen skjer bl. a. med markedstilskudd fra Innovasjon Norge.

Invito og Realkompetanse arbeider mot et felles mål om å etablere et felles selskap i Rogaland.

© 2018 Invito Inspire AS