top of page

Andre tjenester

 

Omstilling/omorganisering

 

Invito Inspire as er et privateiet selskap, som i tillegg til kursvirksomhet i både offentlig og privat virksomhet, også leverer omstillingskompetanse til ulike sektorer. Vår kompetanse og organisering gjør oss i stand til å løse oppdrag uavhengig av nivå og kompleksitet.

 

Rett person på rett plass er kritisk - både for organisasjonen og personen det gjelder. Invito Inspire AS har aktuell og oppdatert kunnskap om arbeidsmarkedet.

 

Vårt arbeid kjennetegnes av fleksibilitet og fokus på service og omsorg, samtidig som vi gjennom analyse, grundighet og metodisk tilnærming oppnår vellykkede løsninger både for deltakere og kunder.

 

Kontakt daglig leder Siv Undseth Arvesen på telefon 932 079 72.

 

www.invito.no 

bottom of page