top of page

Mangfold i Arbeidslivet

Dette er en ideell stiftelse som arbeider med å fremme mangfold i arbeidslivet gjennom prosjektarbeid, kartlegging av opplæringsbehov, organisasjonsutvikling, metodeutvikling og evaluering. MiA arrangerer seminarer og bedriftsinnrettede norskkurs. Gunnhild Aakervik er pedagogisk ansvarlig i MiA.

bottom of page