top of page

Kompetanse Norge - VOX

Invito Inspire as er pr. 21.5.2015 godkjent som BKA-tilbyder i henhold til Regler for godkjenning av tilbydere i ‘Kompetanse Norge’ tidligere ‘BKA’ (BasisKompetanse i Arbeidslivet). Godkjenningen gjelder fra 21.5.2015 og ut mai 2018.

Den statelige utdanningsorganisasjonen Kompetanse Norge (VOX) formidler ressurser til norske organisasjoner som utfører en rekke kurs etter deres pedagogiske retningslinjer, blant annet norskkurs i skriftlig og muntlig norsk, matematikk og digitale ferdigheter på forskjellige nivåer. Kursene retter seg primært mot opplæring i bedrifter.

De fleste av Invitos medarbeidere er sertifiserte som Kompetanse Pluss (BKA-lærere) gjennom Kompetanse Norge (VOX).  Dette betyr at vi kan anvende Kompetanse Norges(VOX´) pedagogiske modeller og verktøy til glede for våre kursdeltakere og oss selv.

bottom of page