top of page

Organisasjonsutvikling

 

I dagens arbeidsmarked, hvor bla. digitale hjelpemidler bidrar til økt effektivitet og konkurranse, vil det være et kontinuerlig krav til endring. Markeder endres, nye produkter og tjenester utvikles og nye globale aktører kommer til. Dette påvirker oss alle på en eller annen måte. For noen er endring spennende og positivt, for andre er det en stor utfordring. Invito har i sin kjernekompetanse arbeidet med mennesker, hvor vi bidrar til motivasjon og engasjement. Med det utgangspunktet kan vi bistå i omstillingsprosesser slik at disse blir positive og lønnsomme for alle.

Mange ledere har erfart at omstillinger kan by på langt større problemer enn hva man først hadde forutsatt. Det som i utgangspunktet var en strategisk og økonomisk fornuftig omstrukturering har plutselig blitt en hengemyr av problemer. Rykter svirrer, usikkerheten øker, produksjonen synker og de beste hodene er på vei ut. Slik behøver det ikke å bli, tvert i mot. En vellykket omstilling hvor medarbeiderne blir involvert, det er åpenhet omkring utfordringer og mål, og hvor det fokuseres på muligheter vil ofte være en meget positiv prosess. Det viser at bedriften evner å utvikle seg på en god måte, noe som er en nødvendighet for å lykkes.

Invito Inspire kan bistå i nedbemanningsprosesser, utvikling av ledere med personalansvar, program for å få sykemeldte tilbake i jobb, samt bistå i ledelses- og personalkonflikter.

bottom of page