top of page

Avklaring til IT-yrket

 

Vi opplever at det er mange arbeidssøkere som ønsker seg til IKT-yrket. Mange er usikre på hvilke muligheter de har, hva som må til for å få ”drømmejobben”, hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig for evt. å heve kompetansen.

Avklaring til IT-yrket er både en avklaring og en realitetsorientering av arbeidssøkere. Gjennom tester, samtaler, kartlegging, observasjoner og det å få jobbe praktisk med IKT, vil vi avklare muligheter og gi en realistisk rapport på hva som må til av kurs og kompetanse. Vi vil også komme inn på arbeidsevne og muligheter. Vi vil også kunne vurdere kandidaten mot konkrete aktuelle tiltak.

 

Sluttrapporten skal fremstå som et verktøy for NAV i den videre vurderingen av personen.

 

Avklaring til IT-yrket går over 2 uker, og koster kr. 8 000.- pr deltaker.

 

Innhold:

 1. Kartlegging mål og ønsker

  • Individuelle samtaler

  • Kartleggingssamtaler og observasjoner

  • Interessetest

 2. Kartlegging IT kompetanse

  • Datakort test

  • Test generell datakompetanse ( benyttes for å vurdere deltakere til EUCIP kurs – IT bransjens fagbrev )

  • Konkrete IT oppgaver ( deltakeren som har erfaring med f.eks web sider vil få jobbe konkret med disse )

  • IT-sertifiseringstester

 3. Realitetsorientering

  • Individuell Coaching

  • Praktiske IT oppgaver

  • Samtaler i gruppe, hva kreves for å få jobb innenfor forskjellige IT (kompetanse)områder. Hva er kompetansekravene ?

  • Samtaler med profesjonell headhunter innenfor IT, om hva bedriftene krever av kompetanse for å ansette deg og hvilke muligheter som finnes.

 4. Avslutning

  • Individuelle samtaler, definere mål og ønsker, avslutting

  • Rapport til NAV

  • Gjennomgang kartlegging- og observasjonsskjema

 

Kurset kan også settes opp for bedrifter, kommuner, bydeler etter skreddersømprinsippet.

Kontakt Siv Undseth Arvesen tlf 93207972

bottom of page