top of page

Datakortet

Øk effektiviteten i bedriften med 50 %

 

Er dine ansatte effektive i den daglige bruken av IT-verktøy?

Visste du at mange bedrifter øker sin effektivitet med 50% ved å  øke it-kompetansen til sine ansatte.

Vi er behjelpelig med kartlegging og sertifisering.  

 


Ta Datakortmodulene hos oss.

Invito Inspire AS
Trondheimsveien 135 - tredje etasje
0570 Oslo

Telefon resepsjon: 23 05 87 00
info@invito.no

bottom of page