top of page

Etablererkurs

ETABLERERKURS – ENKELTPLASSER AMO (eies av NAV Tiltak Akershus)

 

 

Deltakerne går fast hos oss fra kl. 09:00 til 15:00 fem dager i uken over to uker. Deretter inntil 5 timers oppfølging pr. uke i tre uker etterpå ved behov og avtale med veiledere hos Invito i forhold til tidspunkt.

 

Kursinnhold:
Forretningsplan og næringsfaglig vurdering.

 

Det er et mål at undervisningen skal lede fram til en ferdig utviklet forretningsplan.

 

Undervisningen vil bli tilpasset kunnskapsnivå og tema for undervisningen fastsettes i samråd med deltakers behov.

 

Eksempler på temaer:

 • Etableringsprosessen

 • Oversikt over forretningsplanens innhold

 • Behovsanalyser, produkt- og tjenesteutvikling

 • Utvikling og formulering av visjon og forretningside

 • Forretningssystem og organisasjon – valg av forretningsform/selskapsform

 • Kompetansebehov, og teamutvikling

 • Nettverksbygging

 • Innhenting av informasjon om markedet   

 • Markedsføring og salg

 • Ide-salg og forhandlingsledelse

 • Kapitalbehov, produktkalkyler og budsjett

 • Finansiering

 • Andre spørsmål knyttet til etablering

 • Offentlige ordninger

 • Innføring i regelverk, lover og forordninger

 • Skatt og avgifter – selvangivelse for etablerere

 • Budsjett/økonomi/likviditet

 • Du og banken din

 • Næringsfaglig vurdering

 • Oppfølging av deltaker ved egen veileder

 • Coaching & veiledning

 • Tett samarbeid mellom Invito og NAV lokalt, som kan støtte opp under deltakers prosess.

 • Oppfølging i perioden etter kurset

 • Samtaler, kartlegging og veiledning også dersom det skulle vise seg at deltaker av ulike årsaker finner ut at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med sin etableringsprosess – veien videre i ny retning.

 

Kurset blir gjennomført i Trondheimsveien 135, 0570 Oslo like ved Carl Berners Plass.

 

Det er NAV Tiltak Akershus som «eier» kurset, slik at innsøkingsprosessen må gå via NAV. Praktiske spørsmål vedr. kurset kan imidlertid rettes til Invito ved undertegnede.

 

Påmelding/ og eller ytterligere informasjon rettes til Siv Undseth Arvesen v/Invito Inspire as

tlf. 932 07 972! Se for øvrig også NAVs egne informasjonssider om kurset.

For dere som har gjennomført etablererkurset kan gå til Invito Grunderlab, som er en spesielt opprettet facebookgruppe.

bottom of page