Hundekurs

I Oslo Fengsel har Invito så langt gjennomført 20 hundekurs i samarbeid med Oslo Hundeskole. Invito inngikk ny rammeavtale med NAV som ble signert i 2016. Vår erfaring er at dette er et springbrett videre mot arbeid for kursdeltakerne den dagen soningen er ferdig. Vi har sett empiriske resultater av dette arbeidet og også overføringsverdier fra tidligere kursdeltakere over i andre kurs.