top of page

Hundekurs

I Oslo Fengsel har Invito så langt gjennomført over 20 hundekurs i samarbeid med Oslo Hundeskole. Vår erfaring er at dette er et springbrett videre mot arbeid for kursdeltakerne den dagen soningen er ferdig. Vi har sett empiriske resultater av dette arbeidet og også overføringsverdier fra tidligere kursdeltakere over i andre kurs.

bottom of page