top of page

Karriereverktøy DA

E-læringsverktøy i karriereveiledning

 

Invito har også etablert en samarbeidsrelasjon til Karriereverktøy DA v/psykolog Arne Svensrud, som vil fungere som rådgiver og kompetanse/kursmotivator innenfor faget karriereveiledning i et helhetlig karriereopplæringsperspektiv, slik at Invitos instruktører til enhver tid skal være oppdatert på endringer og nyvinninger i forskning, verktøy og utvikling i faget.

Dette innebærer at vi i vår tilnærming til de ulike deltakerne, kan benytte verktøy som Jobbpics (billedbasert interesseutforskningsverktøy som er virksomt spesielt i forhold til jobbsøkere med innvandringsbakgrunn i kombinasjon med VOX-profiler), yrkeslisten, WIE med «innbakte» muligheter for å bruke dette verktøyet også i dataundervisning bl.a for team- og prosjektarbeidet.

bottom of page