top of page

Lederutvikling

 

Det siste 10-året har vært preget av flere forandringer og omstillinger enn noen gang tidligere. Teknologien har skapt mange nye muligheter for mennesker, bedrifter og organisasjoner. Den har også snudd opp ned på mange tidligere forestillinger. I kjølvannet av denne revolusjonen får lederen mange nye utfordringer:

Flere og flere medarbeidere kan velge hva de vil arbeide med, hvor, med hvem og når de vil arbeide. Hjernekraft; - kreative mennesker - er fremtidens konkurransefortrinn. Men hvordan skal vi utvikle og ta vare på dem?

Behovet for medarbeidere som forstår at hurtige omstillinger er nødvendige for å overleve i fremtiden øker. Disse medarbeiderne er selvledende, villige til å tenke nytt, ta ansvar og våger å sprenge grenser.

Dette krever en ny type ledere - ledere med menneskekunnskap; som kan inspirere og kommunisere med sine medarbeidere til lojalt å trekke i samme retning. Det kreves mye av disse lederne på et etisk og hverdagspsykologisk plan. Vi kaller dette emosjonelt lederskap og emosjonell ledelse.

 

Vi setter fokus på menneskelig kommunikasjon, holdninger, kunnskap, forståelse, innsikt og ferdigheter som er nødvendige for å utvikle og lede medarbeidere mot bedriftens misjon, verdisystem og visjon.

 

Den vanskelige samtalen er en utfordring for mange ledere. En samtale om for eksempel oppsigelse, løsning av en konflikt, omstilling, personlig korrektiv og mobbing kan utløse en vond følelse i både leder og medarbeider. Kurset viser deg hvordan en vanskelig samtale kan endres til en god samtale. Dessuten får du et verktøy som kan hjelpe deg til å mestre dine egne vonde følelser før, under og eventuelt etter samtalen. Kurset vil også vise deg hvordan en inspirerende og coachende samtale kan utføres og hvordan disse to samtalene kan smelte sammen i èn samtale. Denne samtalemetoden vil både forbygge konflikter og dårlig arbeidsmiljø

Mental trening, Positiv Mental Visualisering™ (PMV™), Flow og No Mind

Mental Trening er i skuddet som aldri før. De som jobber med prestasjonsutvikling og prestasjonsutøvere er klar over at mental trening er absolutt en nødvendighet. Det handler om å få frem det beste i seg selv og i andre.

Med økt kunnskap om mental trening kan alle nå sine mål raskere, tilegne seg nye ferdigheter og forsterke sine eksisterende ferdigheter.

Vi tilbyr utdannelse, kurs og opplæring både individuelt og i grupper.

Vår utdannelse retter seg mot idrettsutøvere, dansere, skuespillere, musikere og andre prestasjonsutøvere som vil utvikle seg fysisk, mentalt, på ferdigheter og følelser (emosjoner). En målgruppe er også personlige trenere og andre trenere, ledere, coacher, veiledere, rådgivere og andre interesserte.

Ny som leder 

Dette kurset er for deg som er leder for første gang. Det å ta steget fra å være kollega til sjef er stort for de fleste. Eller det kan være du starter i ny jobb som leder for første gang. Kurset vil gå gjennom de vanligste problemstillinger du vil møte. 

     

bottom of page