top of page

Personlig utvikling

 

Karriereveiledning

 

Den mest produktive tiden av døgnet bruker du på jobben. Du skal yte noe hver dag, gi noe av deg selv. Da er det helt nødvendig at jobben også er en positiv ressurs for deg. Den bør gi deg tilfredsstillelse i en eller annen form. Du bør kunne utvikle deg som person både faglig og mennesklig. Det skal være flyt i arbeidsdagen din, slik at du ikke blir tappet for energi og motivasjon over tid.

Enten du står utenfor arbeidslivet og vil tilbake, eller du er i jobb i dag, er det viktig å være bevisst på hvilke forventninger du har til fremtiden. Hvilken type jobb, arbeidskolleger og bedrifter kan innfri disse forventningene. Like viktig er forventningene som jobben stiller til deg. Er du i stand til, eller motivert til å innfri disse.

Vi er en nøytral og profesjonell samtalepartner som har bred erfaring med denne type utfordringer. Du vil få hjelp til å kartlegge den delen av kompetansen som du helst vil bruke videre. Gjennom bla en interessetest, kartlegging av dine personlighetstrekk og legning, drømmer og visjoner, finner vi den ideelle løsningen for deg med tanke på trivsel på lengre sikt. Dette vil også inkluderer familielivet og privatlivet og se karriereveien din som en helhet.

Du vil få hjelp til å lage en målrettet CV, dvs en CV med et personlig ansikt, en CV som viser hvem du er og hva du vil.

 

Det er ingen grunn til å "kaste bort" måneder og år på et arbeid som ikke gir glede og de riktige utfordringene. Du trenger gleden for å kunne holde ut i jobben. Hverken du, din arbeidsgiver eller dine nærmeste, er tjent med din mistrivsel. Vi hjelper deg til å gjøre noe med dette.

 

(Motivasjon) Dette handler først og fremst om å trene opp bedre selvfølelse og selvtillit. Begrepet selvtillit er knyttet til ferdigheter og situasjoner, mens selvfølelsen er de følelsene man har om seg selv.

 

Vi tilbyr opplegg for mennesker som ønsker bedre selvfølelse og selvtillit, og de som ønsker å bedre sine ferdigheter innenfor et særskilt område (gjelder de fleste ferdigheter – uansett), ledere, selgere, idrettsutøvere. Personlig utvikling utvikles raskere med hjelp av en personlig inspirerende coach.

Lær å lære er en metode i læringsteknikk som vi har utviklet gjennom mange år. Siden 1980 har flere tusen deltatt på våre kurs i Lær og lære. Kurset er praktisk rettet, og deltagerne vil være klare til å bruke de forskjellige teknikkene umiddelbart etter kurset.

Vi har alle nærmest ubegrensede læringsmuligheter. Noen mener fortsatt at arveanlegg eller talent er avgjørende ved læring av matematikk, regnskap eller språk. Forskningen viser at dette ikke er riktig. Du har allerede det som skal til for å få gode resultater - uansett fag. Alder er ingen begrensning.

 

Lær å lære vil vise deg at det er interesse, selvdisiplin og gode arbeidsmetoder som er avgjørende. Lær å lære hjelper deg til sette studieteknikk i system

Tankekart, den tidsbesparende teknikken som øker kreativitet og effektivitet.

 

Tankekart er en nedtegning av tanker og ideer ved hjelp av aktive nøkkelord, farger og små tegninger. Det skiller seg fra vanlige notater ved å være kreativ og ikke-lineær. Metoden ble tatt i bruk av Tony Buzan, og introdusert i det norske kursmarkedet av Bjørn Ringom tidlig på 80-tallet.

Fordelen med denne måten å notere på:

 • noterer mer kreativt slik at du øker motivasjonen

 • lærer å huske bedre uten å bruke memo - teknikker

 • får langt bedre oversikt, notatene blir bedre organisert og enklere å bruke.

 • sparer tid på mange typer arbeidsoppgaver

 • øker forståelsen når du noterer fra kurs, foredrag og fagbøker

 • stimulerer flere områder i hjernen som gjør at du tenker mer kreativt og logisk

 • bedrer din effektivitet

Et kurs vil lære deg å:

 • ta møtereferater (her kan du spare timer når du kommer til utskrivingsfasen)

 • forberede møter, foredrag, taler, innlegg og artikler

 • planlegge – alt fra arbeidsdagen til større prosjekter

 • bruke teknikken ved kreativt arbeid og "brainstorming"

 • få bedre oversikt over arbeidsoppgaver

Kurs i Presentasjonsteknikk vil lære deg hvordan holde en presentasjon som skaper positiv oppmerksomhet. Hvordan skape engasjement, og sørge for at tilhørerne forstår og husker innlegget. Vi viser hvordan du bygger opp en presentasjon, øver på å holde denne, og fokuserer på de positive elementene som gjør en presentasjon vellykket. 

Kurs i Møteledelse vil lære hvordan holde effektive møter, som alle får utbytte av. Møter er muligens den største tidstyven i de fleste bedrifter og organisasjoner. Kurs i møteledelse lærer det å holde effektive møter, som inkluderer og engasjerer møtedeltakerne. Hvordan skrive møteinnkalling og effektive møtereferater. 

bottom of page