top of page

Vaktmester m/praksis

Litt om bransjen

Muligheter for jobb innen vaktmester- og vedlikeholdstjenester. Mange ulike typer jobber og arbeidsområder innen vaktmestertjenester, anlegg, park- og grøntanlegg, transport, bygningsvedlikehold, gårdsforvaltning, driftsteknikk m.m.

Hva kreves av deg?

Deltakerne må gjerne ha relevant erfaring, og være praktisk anlagt. De må også være motivert i forhold til å arbeide innenfor vaktmester- og vedlikeholdstjenester og ha helsemessige forutsetninger for å stå i slikt arbeid over tid. Det er ønskelig med førerkort klasse B. Deltagere må ha tilstrekkelig norskkunnskaper til å kunne gjennomføre kurset. Det vil bli gjennomført informasjonsmøte med individuelt intervju før opptak til kurset.

 

Faglig innhold:

Kurset organiseres i en teoridel på 10 uker og 12 uker praksis eller jobb i bedrift. Det skal være et hovedfokus på rekruttering til relevante bedrifter og individuell oppfølging.

Kurset inneholder:

 • Kompetansekartlegging og handlingsplan

 • Kvalifisering i jobbsøking

 • Nettverksarbeid/markedsarbeid

 • Vaktmesterfaglig kvalifisering:

  • varmeanlegg

  • ventilasjonssystemer

  • sanitæranlegg

  • elektriske anlegg

  • renhold

  • grøntanlegg

  • brannvern

  • bygningsmaterialer

  • alarmanlegg

  • sikkerhet

  • ENØK

  • HMS

  • FDV

  • avfallsbehandling

  • kundebehandling

  • grunnleggende data

  • rapporter

  • førstehjelp.

 • Praksisdel/jobb.

 

 

Kompetanse

Kurset gir en innføring i og informasjon om relevante fagområder knyttet til vaktmester- og vedlikeholdstjenester, samt praksis i bedrift.

bottom of page