Vaktmester m/praksis

Litt om bransjen

Muligheter for jobb innen vaktmester- og vedlikeholdstjenester. Mange ulike typer jobber og arbeidsområder innen vaktmestertjenester, anlegg, park- og grøntanlegg, transport, bygningsvedlikehold, gårdsforvaltning, driftsteknikk m.m.

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot arbeidssøkere som ønsker, og er aktuelle for arbeid innen vaktmester- og vedlikeholdstjenester.

 

Hva kreves av deg?

Deltakerne må gjerne ha relevant erfaring, og være praktisk anlagt. De må også være motivert i forhold til å arbeide innenfor vaktmester- og vedlikeholdstjenester og ha helsemessige forutsetninger for å stå i slikt arbeid over tid. Det er ønskelig med førerkort klasse B. Deltagere må ha tilstrekkelig norskkunnskaper til å kunne gjennomføre kurset. Det vil bli gjennomført informasjonsmøte med individuelt intervju før opptak til kurset.

 

Faglig innhold:

Kurset organiseres i en teoridel på 8 uker og 12 uker praksis eller jobb i bedrift. Det skal være et hovedfokus på rekruttering til relevante bedrifter og individuell oppfølging.

Kurset inneholder:

  • Kompetansekartlegging og handlingsplan

  • Kvalifisering i jobbsøking

  • Nettverksarbeid/markedsarbeid

  • Vaktmesterfaglig kvalifisering innen varmeanlegg, ventilasjonssystemer, sanitæranlegg, elektriske anlegg, renhold, grøntanlegg, brannvern, ENØK, HMS, avfallsbehandling, kundebehandling, grunnleggende data, rapporter, førstehjelp.

  • Praksisdel/jobb.

 

 

Kompetanse

Kurset gir en innføring i og informasjon om relevante fagområder knyttet til vaktmester- og vedlikeholdstjenester, samt praksis i bedrift.

Kilde: Hentet fra NAV.no