top of page

Teoretisk innføring i emner som ENØK, FDV, grøntanlegg, renhold, avfallshåndtering, HMS m.m. samt arbeidspraksis i bedrift.

Energiøkonomisering

Etter- og videreutdanning for byggdriftere. Gir kunnskap om drift og vedlikehold av energikrevende anlegg i bygninger.  Hvordan redusere energibehovet for oppvarming og dermed spare driftskostnader.

Stillas og riggerkurs

Teori og praksis innen montering/demontering, lovverk, HMS og tekniske krav, stillas konstruksjon, rigging, anhukning og stropping m. m.

Kurs og sertifisering i bruk av droner i byggdrifter/ vaktmesterbransjen. 

Grunnleggende innføring i teknologien bak Bitcoin, blockchain og kryptovaluta. Gir deg et godt grunnlag for selv å vurdere og eventuelt ta stilling til alle de nye applikasjonene innen kryptovaluta.

Stillas og riggerkurs

Teori og praksis innen montering/demontering, lovverk, HMS og tekniske krav, stillas konstruksjon, rigging, anhukning og stropping m. m.

Kundeservice

Hvordan gi den gode servicen alle vet er nødvendig for å lykkes. Øk kompetansen med profesjonell kundebehandling. Sørg for fornøyde kunder og økt omsetning gjennom god kundeservice.

Kurset gir grunnleggende kunnskap i å arbeide med hunder, med undervisning i kunnskap om hunden, hundehold og aktiviteter med hund.

bottom of page